apokalypsa

bratři karamazovi

 
 1. 1.předehra

 2. 2.předmluva

 3. 3.já, jan

 4. 4.andělské troubení

 5. 5.sedm misek božího hněvu

 6. 6.spoutání satana a poslední soud

 1. Bulletkúča, pavla kapitánová, renata podlipská, luděk walter - zpěv

 2. Bulletroman dragoun - klávesy

 3. Bulletvladimír guma kulhánek - baskytara

 4. Bulletjan seidl - bicí

 5. Bulletivan korený, pavel marcel, ota petřina, zdeněk šikýr, milan tokár - kytary

 6. Bulletolin nejezchleba - violoncello

 7. Bulletmíra barabáš - trubka

 8. Bulletjiří hála - příčná flétna

 9. Bulletjožin - perkuse

 10. Bulletpavel horák a spol. - sbory


studio hostivař (c) 2001, limitovaný náklad



 1. Bulletposlední červnový víkend proběhlo za magického úplňku a chladných nocí natáčení scén pro filmové zpracování rockové opery apokalypsa. (celý text zde)

 2. Bulletapokalypsa (video)

já jan


jan: já jan


pro hlásání slova vyhnaný na ostrov pataos

ocitl jsem se v den páně ve vytržení a uslyšel za sebou hlas

hlas mocný jako hlas polnice


já jan


obrátím se spatřím sedm zlatých svícnů

a mezi nimi kohosi jako syna člověka

oděný je řízou až na zem a na prsou má zlatý pás

v pravici drží sedm hvězd a z jeho úst vychází ostrý meč

a jeho tvář je jako tvář slunce

když září v plné síle


já jan


beránek: neboj se

já jsem první i poslední

jsem alfa i omega, počátek i konec

napiš teď co uvidíš co je a co se stane potom

piš do filadelfie a do smyrny piš do laodiceje a do sard

piš do efezu do pergama a do thyatir

kdo má uši k slyšení slyš:


tomu kdo zvítězí dám jíst ze stromu života a v božím ráji

tomu kdo zvítězí druhá smrt neublíží

dám mu bílý kamínek a na něm jméno nové

dám mu hvězdu jitřní a roucho bílé

a jeho jméno nevymažu z knihy života

učiním ho sloupcem v chrámě božím a chrám již neopustí

kdo má uši k slyšení slyš

sedm misek božího hněvu


jan: a hle poslední znamení

veliké a podivuhodné

v nebi otvírá se se chrám a z něho vychází sedm andělů

na posledních sedm ran

pak anděl soudu podá jim sedm misek hněvu toho

který žije na věčné věky


býk: první anděl vylije svou misku na zem

i povstanou zlé a nebezpečné vředy na lidech

kteří mají znamení šelmy a klanějí se její soše


žena: druhý vylije svou misku na moře

i promění se v krev jako z mrtvoly a zhyne v něm všechno živé

třetí polije řeky a prameny - i ty promění se v krev


býk: správně jsi učinil ty, který jsi a kterým jsi byl

že prolili krev tvých svatých a proroků musí teď pít krev


lev: čtvrtý anděl vylije svou misku na slunce

to dostane moc bodavým žárem pálit lidi: pálí pak pálí veliký žár

i začnou mluvit proti bohu, který má moc na těmi

ranami, ale neobrátí se a nevzdají mu čest


orlice: pátý vylije svou misku na trůn šelmy

i zatmí se v jejím království a lidé si bolestí hryžou jazyk

šestý polije velikou řeku eufrat i vyschne

a je připravena cesta králům od východu slunce


jan a chór: a tu z tlamy draka a šelmy a z úst falešného proroka

vystupují tři nečistí duchové jako žáby

vystupují a jdou ke králům světa

shromáždit je k válce k onomu dni vševládného boha

na místo, které se hebrejsky nazývá harmagedon


jan: poslední sedmý anděl vylije svou misku na vzduch a vyjde hlas:


orlice: je dokonáno


jan: pak nastanou blesky hlasy a hromy

a zároveň prudké zemětřesení


jan a chór: bude to zemětřesení na jaké si lidé nepamatují

veliké město se roztrhne na tři části a město pohanů se řítí

tak bůh vzpomene na veliký babylón a dá mu číši vína

svého rozhořčení a hněvu